Gå tilbake til:
Du er her:
Cruisebåter i Bergen
VIL BEGRENSE CRUISETRAFIKKEN: I saken som skal videre til bystyret, foreslås maks 8000 cruisepassasjerer per dag.
Bilde: Nina Blågestad

Vil begrense cruisetrafikken i Bergen

Byrådet ønsker å begrense antall cruisepassasjerer til 8000 per dag, og vil arbeide for at ny lov gir hjemmel for dette.

Formålet med en begrensning av antall skip og passasjerer er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Målet er å opprettholde Bergen som en bærekraftig og attraktiv destinasjon både med tanke på klima, miljø og antall passasjerer.

- Vi må unngå at utslipp av klimagasser og trengsel i form av store menneskemengder gir turister og bergensere et negativt inntrykk av byen vår. Bergen skal være en attraktiv og hyggelig by å oppholde seg i for alle, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Nytt forslag om maks 8000 passasjerer

Bergen kommune, Bergen Reiselivslag og Bergen havn har tidligere blitt enige om et midlertidig tak på maks fire skip og maks 9000 cruisepassasjerer i Bergen på samme dag. Dette gjaldt umiddelbart for nye bookinger. Forslaget om begrensning på cruisetrafikken har vært på høring, og nå fremmer byrådet sak for bystyret. Her foreslår byrådet et tak på maks 8000 passasjerer og tre fartøy per dag.

Dialog med rederiene

Inntil havne- og farvannsloven endres, eller det innføres en egen hjemmel for å sette generelle begrensninger på cruisetrafikken, kan Bergen kommune ikke innføre generelle tak på antall cruiseskip eller cruisepassasjerer. Byrådet vil arbeide for at ny lov gir hjemmel for dette.

Byrådet ber samtidig Bergen havn om å gå i dialog med cruiserederiene og søke løsninger som begrenser antall cruisepassasjer til maks 8000 per dag.

Videre ber byrådet Bergen Havn om å gjennomføre en evaluering av tjenestetilbudet som i dag ytes til brukerne av havnen, med mål om å redusere kaiarealet som benyttes til cruisetrafikk og prioritere Skoltegrunnskaien til cruiseformål.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler