Gå tilbake til:
Du er her:

Vil etablere nye ladeplasser i boligsoneanlegg

Byrådet foreslår å etablere 70 nye ladeplasser i eksisterende boligsoneanlegg så raskt som mulig for å dekke etterspørselen på kort sikt.

Kostnaden på 2 millioner foreslås finansiert over boligsonefondet.

Foreslått fordeling av nye ladeplasser

  • 30 i Skansedammen P-hus
  • 16 i Birkebeiner beboergarasje
  • 6 i Møhlenpris P-hus
  • 6 i Professor Dahls gate beboerparkering
  • 8 i Nye Sandviksvei beboerparkering
  • 4 i Engen beboerparkering

Nordnes beboerparkering fikk etablert 10 nye ladepunkt våren 2018

Byrådet ser etableringen som en naturlig oppfølging av Grønn strategi og Kommuneplanens arealdel.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler