Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gi Sædalen flere sosiale møtesteder

Ny områdereguleringsplan legger til rette for blant annet kirke, utvidet idrettsanlegg og utvikling av et sentrum i Sædalen.

Byrådet legger fram forslag til områderegulering av Indre Sædalen. Målet er å styrke stedsidentitet i hele Sædalen både fysisk og sosialt, ved å legge til rette for et større mangfold av tilbud i nærmiljøet med vekt på sosiale møtesteder og arenaer for organisert og uorganisert aktivitet.

Dette er noen av hovedpunktene i planforslaget:

  • Åpning for mer bymessig bebyggelse med blant annet forretninger og bevertning på gateplan i området ved eksisterende dagligvarebutikk.
  • Ny kirketomt
  • Nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet 
  • Utvidelse av idrettsanlegg

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. ​​​​​​​ 

Les byrådssaken.