Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjøre Bankvegen trafikksikker med fortau

Byrådet foreslår å etablere et 40 meter langt og 2.5 meter bredt fortau langs Bankvegen vest for Ytre Arna barne- og ungdomsskole.

Formålet med planen er å sikre trygg skolevei for gående og syklende. Etableringen krever ekspropriering av 64,5 m2 av privat grunn. Byrådet har forståelse for at det oppleves som byrdefullt å avstå areal som skjermer mot vegen og foreslår bestemmelser som viser hvordan reetablering av hageanlegg skal gjennomføres og ferdigstilles for boligtomten som må avstå areal.

Et bidrag til gåbyen

Å etablere stadig flere sammenhengende fortau bidrar til å realisere gåbyen. Et av målene for områdesatsingen i Ytre Arna er at flere oppfatter Ytre Arna som et attraktivt, trygt og fargerikt sted. Dette fortauet øker tryggheten.

Å etablere sammenhengende fortau nær Ytre Arna barne- og ungdomsskole er en oppfølging av kommunens egen handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler