Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjøre Johan Berentsens vei trafikksikker med fortau

Byrådet anbefaler plan for etablering av et 380 meter langt og 2,5 meter bredt fortau på deler av den kommunale Johan Berentsens vei i Laksevåg.

Johan Berentsens vei er skolevei og tilkomstvei til idrettsanlegget på Nygårdsmyren. Fortauet etableres for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, og for å øke fremkommeligheten på strekningen.

Et bidrag til gåbyen

Trafikksikringstiltaket bygger opp under gåbyen og er viktig sett i sammenheng med Områdesatsingen på Laksevåg, da det bidrar til økt attraktivitet for gående og prioriterer de myke trafikantene

Trafikksikkerhetsiltaket er forankret i gjeldende handlingsplan for trafikksikkerhet 2014-2017.

Saken skal videre til behandlig i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler