Gå tilbake til:
Du er her:

Vil gjøre Kristianborg barnehage permanent

Byrådet er positive til forslag om å endre den midlertidige barnehagen på Kristiansborg til permanent barnehage for 160 barn.

Planforslaget legger til rette for permanent bygg i to etasjer på cirka 2.000 m² samt nødvendige uteoppholdsarealer. Kapasiteten planlegges økt fra dagens 120 barn til ca. 160 barn i to byggetrinn. Adkomst fra Conrad Mohrs veg. Byrådet mener kvaliteter, hensyn og interesser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planløsningene ut fra den foreliggende plansituasjonen i området. Videre forutsetter byrådet at behov for ballbane/ nærmiljøanlegg kan finne en løsning gjennom videre planprosess for tilliggende områder nord og sør for barnehagen.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler