Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha kultur på Dikkedokken

Byrådet anbefaler ikke det private forslaget til transformasjon av Dikkedokken, men vil følge opp bystyrets vedtak om å sette av tomten til kulturformål.

Byrådet peker på at planforslaget inneholder mange gode løsninger for en eventuell boligbygging i Dikkedokken, men viser til at en videre utvikling av tilgrensende områder til det unike tilbudet ved USF vil forsterke USF og den eksisterende kulturaksen som går fra USF til DNS og KODE. Denne satsingen vil styrke sentrum gjennom å tilby en variasjon av unike kulturtilbud. En videreutvikling av området til rene kulturformål vil også bygge opp under offentlig tilgjengelighet til sjøfronten og redusere eventuell støy ved etablering av boliger.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre

Les dokumentene i saken

Flere artikler