Gå tilbake til:
Du er her:

Vil ha statlig sikring av 11 friluftsområder

En tinglyst erklæring om statlig sikring gir mulighet for å søke om statlige midler til tilrettelegging av friluftsområdet.

Ved å tinglyse en erklæring om statlig sikring på kommunalt eide friluftsområder vil det kreve statlig samtykke for å bruke eiendommen til annet enn friluftslivsformål, og eiendommen anses da som statlig sikret. Eiendommer hvor det tinglyses en slik erklæring vil fortsatt eies av kommunen,

Ønsker godt tilrettelagte områder

Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) forvalter cirka 50 friluftsområder i Bergen på vegne av Bergen kommune, primært badeplasser. Forvaltningsoppgavene innebærer daglig drift, skjøtsel, tilrettelegging og vedlikehold av områdene. BOF er avhengig av sikre finansieringskilder for å kunne forvalte og videreutvikle områdene på en best mulig måte

Bergen kommunes friluftsområder er svært viktige for kommunens befolkning, og byrådet er opptatt av at disse områdene er godt tilrettelagte. Godt tilrettelagte områder fører til mye bruk og slitasje. Dette innebærer dermed behov for kostbare utbedrings- og tilretteleggingstiltak. Byrådet mener at muligheten for å sikre finansiering av vedlikehold av friluftsområdene veier opp for de innskrenkelsene eiendommene blir påført.

De aktuelle eiendommene er

 • Kyrkjetangen
 • Tennebekktjørna
 • Krohnegården
 • Storøen
 • Storåkervika
 • Holmen
 • Kalvtrevik
 • Venehaugen/Utnehagen
 • Brunestykket
 • Grønevika
 • Marmorøyene med holmer

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

 

Flere artikler