Gå tilbake til:
Du er her:

Vil omregulere for flere boliger ved bybanestopp på Fantoft

Byrådet er positiv til reguleringsendring, men vil redusere med tre etasjer.

På eiendommen står det i dag et forretningsbygg på to etasjer, som inntil nylig inneholdt en dagligvareforretning og kontorer. Planforslaget til Fantoftvegen 16 AS åpner for kombinert formål bolig/kontor/forretning/bevertning/tjenesteyting og en byggehøyde på 29 meter der deler av bygget går over åtte etasjer.

Utfordrer Kommuneplanens arealdel

Byrådet mener det er positivt at det kombinerte formålet utvides med boligformål og tjenesteyting, og at man i bestemmelsene setter en minimumsgrense for andelen store leiligheter. Likevel mener byrådet det er en del utfordringer med prosjektet ettersom gjeldende Kommuneplanens arealdel (KPA) utfordres på utnyttelse og bygningstypologi, plassering av og type fellesuteareal.

Vil redusere med tre etasjer

Grepet som planforslaget åpner opp for, med et høyt volum mot vest, representerer et brudd med omliggende bygningstypologier i en slik grad at byrådet går inn for en reduksjon av etasjeantallet med tre etasjer. Dette for å unngå et vesentlig brudd med omliggende bygningsstruktur, og en skyggelegging av det viktige byrommet ved bybanestoppet.

Les dokumentene i saken

Flere artikler