Gå tilbake til:
Du er her:

Vil opparbeide siste etappe av Løvstien

Byrådet anbefaler at det fattes gjennomføringsvedtak for å starte opparbeiding av den siste delen av turveitraseen Løvstien på østsiden av Løvstakken.

Løvstien etappe 4, delstrekning 2, er på vel 1 km og strekker seg fra Kristian Bings vei og til Fredlundsvingen og knytter sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.

Prosjektet inkluderer belysning langs hele turveien og gjerde langs brokonstruksjon og turvei etter behov.

Strekningen består av tre deler:

  • Del A innebærer å opparbeide turvei fra eksisterende turvei i nord til fremtidig brokonstruksjon Tilkomst til dette avhenger av bygging av en midlertidig anleggsvei gjennom et boligfelt i Kristian Bings vei.
     
  • Del B er en brokonstruksjon mellom del A og C med cirka 30 lyspunkter og 12 lysarmaturer.
     
  • Del C er turvei fra brokonstruksjonen til eksisterende turvei i sør.


Det er planlagt byggestart i år. Del A bygges først, deretter del C og til sist brokonstruksjonen i del B. I løpet av året skal den midlertidige anleggsveien ferdigstilles og erstattes av en gang-tilkomst. Resten av traseen ferdigstilles i perioden 2021-2023. Planlagt sluttdato for hele prosjektet er desember 2023.

Prosjektet har en kostnadsramme på 50 millioner.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler