Gå tilbake til:
Du er her:
Ladegården
HØY PRIORITET: Ladegården er et av områdene i Bergenhus der det er størst potensial for å plante flere trær, ifølge forslaget til beplantningsplan.
Bilde: Skråfoto fra gulesider.no

Vil plante flere gatetrær i sentrum

Byrådet legger beplantningsplan for gatetrær i Bergenhus ut på høring.

Bymiljøetaten har laget en plan for planting av nye trær i Bergenhus bydel. Samtidig har etaten laget en håndbok for gatetrær i Bergen.

– Vi er klare for å gjøre Bergen til en grønnere og enda mer trivelig by. Vi trenger flere trær, både for trivselens skyld og fordi det er bra for klima og miljø, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Forslaget til beplantningsplan legges nå til høring i seks uker. I planen er Bergenhus delt i 24 områder, og det vises på kart hvor nye trær kan plasseres. 

Den nye håndboken skal legge premissene for etablering og skjøtsel av trærne.

Bra for trivsel og miljø

Flere trær betyr en estetisk oppgradering av byen vår. Grønne områder har også en svært stor betydning i et klima- og miljøperspektiv. 

Trær et gode klimatiltak fordi de binder CO2 og bidrar til en sakte fordrøying av overvann. De legger til rette for artsmangfold og er habitat for mange ulike dyrearter.

– Derfor ønsker jeg at det også skal plantes ut pollinatorvennlige treslag, for insektenes skyld, der dette er tilrådelig, sier Bakke.

To versjoner: En ambisiøs og en nøktern

Bergen sentrum
SENTRUM KARTLAGT: Behovet og potensialet for utplanting av nye trær er vurdert etter befaring og studier av kart og foto av hele Bergenhus.
Bilde: Bergen kommune

Det skal lages beplantningsplaner også for de andre bydelene. Først ønsker Bymiljøetaten å ta med seg erfaringer og innspill til planen for Bergenhus. Denne finnes i to versjoner: En nøktern og en ambisiøs. Den sistnevnte legger opp til cirka 800 nye trær i bydelen. Den nøkterne versjonen nøyer seg med om lag 425 trær.

Plantingen vil skje over tid og i forbindelse med opprustningsprosjekter, der en for eksempel skal forbedre gatedekket eller møbleringen på stedet. Å sette den ambisiøse versjonen ut i livet vil koste anslagsvis 27 til 40 millioner kroner. Den nøkterne planen er estimert til å koste mellom 14 og 21 millioner kroner.

– Byrådet vil  holde ambisjonene høyt. Det å plante og forvalte trær er en viktig og prioritert oppgave i byens drift, sier Bakke.

– Selv om det er mange funksjoner som trenger plass på et begrenset areal i gatene og byrommene våre, er det vesentlig at trær blir et langt tydeligere innslag i bybildet enn i dag, sier byråden.

Hva slags trær?

Beplantningsplanen for Bergenhus inneholder forslag til valg av treslag for de ulike områdene i bydelen. Dette er ment som et utgangspunkt, og treslag er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Det er ønskelig å bruke både lokale sorter som kan støtte opp om lokale arter av insekter og fugler, men også kjente, fremmede tresorter samt å prøve ut nye.

I forslaget er tresortene delt inn i seks kategorier: 1) små hagetrær, som rogn og sibirlønn, 2) store hagetrær, som hjertetre og freemanlønn, 3) monumentale trær, som lind og alm, 4) små norske trær, som osp og selje, 5) store norske trær, for eksempel alm og bøk og 6) bartrær, som lerk eller furu.

I forslaget legges det opp til at de største, monumentale trærne kan passe i for eksempel Møhlenpris og området rundt Torgallmenningen, mens det i Sandviken vil passe best med mindre trær.