Gå tilbake til:
Du er her:

Vil stenge Torget-Bryggen for biltrafikk i prøveperiode

Byrådet anbefaler å stenge Torget-Bryggen for biltrafikk allerede i juli-august/september dersom praktisk mulig og forutsatt at stengningen ikke gjelder buss i rute og taxi.

Tilkomst til berørte eiendommer for tidsbegrenset varelevering skal sikres, og det legges opp til en fleksibel skiltløsning som gjør det mulig å gjenopprette dagens kjøremønster over Torget og Bryggen på kort varsel i situasjoner når dette er nødvending, eksempelvis ved stengning av Fløyfjellstunnelen.

Øvregaten og Vetrlidsallmenningen stenges for turistbusser.

Viktig for å få ned trafikken

Den foreslåtte løsningen vil ikke bare redusere trafikkbelastningen over Torget, men også redusere belastningen på Vetrlidsallmenningen, i Øvregaten, i Kong Oscars gate, Ulempen med å vesentlig redusere trafikken i Vågsbunnen og i sentrumsgatene er at man må påregne økt trafikk på omkjøringsvegene. Man vil oppleve noe trafikkøkning i Sandviksveien, ved reperbanen og på Nøstet, mens det vil i en normalsituasjon bli en betydelig trafikkøkning på rampene inn mot, og gjennom Fløyfjellstunnellen.

På sommeren er trafikknivået i rushperiodene vesentlig lavere, og det forventes av den grunn ikke alvorlige trafikkavviklingsproblemer. Løsningen for stenging kan også medføre noe trafikklekkasje gjennom Fjellsiden. Byrådet forutsetter at problemstillingen blir nøye observert, og at det blir iverksatt nødvendige avbøtende tiltak dersom trafikksikkerhetshensyn krever det.

Byrådet mener prosjektet er viktig for å få ned trafikken, bedre byluften, legge til rette for god stemning og et triveligere sentrum. Det er bra for klima, bra for miljøet og bra for bergenserne.

Prøveordningen skal evalueres

Det skal gjennomføres en evaluering av prøveordningen. Det må også vurderes om prinsippene i trafikkløsningen kan videreføres på permanent basis som del av en ny trafikkplan for sentrum, og det må avklares hvilke avbøtende tiltak en permanent stengningsløsning krever.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken
 

Flere artikler