Gå tilbake til:
Du er her:

Vil utvide sykkelvei fra Minde Allé til Fabrikkgaten

Byrådet anbefaler et forslag til plan om å utvide til sykkelvei med fortau på en 1,2 kilometer lang strekning fra Minde Allé til Fabrikkgaten.

- Sykkel er noe av det beste påfunnet noensinne: Den er bra for klima, lager lite støy, er bra for folkehelsen og tar lite plass. Dette skal etableres som en del av en hovedrute for sykkel med fortau sentralt og gjennomgående fra nord til sør i området, og jeg håper flere vil bruke sykkel med dette tiltaket, sier byråd Thor Haakon Bakke.

Får kulvert under Minde Allé

I dag blir området brukt til sykkelvei og privat og offentlig kjørevei. Planforslaget omfatter en delstrekning av hovudruten for sykkel som skal ferdigstilles samtidig med Bybanen på Mindemyren, og sikrer en sammenhengende gang- og sykkelvei.

Ferdig bygget vil det være etablert et samlet tilbud til gående og syklende på Mindemyren med en hovedrute, i tillegg til en bydelsrute langs Kanalveien og øst-vest forbindelser i området.

Den ferdige sykkelveien vil ha kryssing med kulvert under Minde Allé.

Erstatter midlertidig sykkelevei

Den midlertidige sykkelveien som ble etablert i 2018, i påvente av utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og i påvente av at jernbaneområdet på Mindemyren skulle bli frigitt av Bane Nor, ble etablert med enklere standard og uten fortau og kulvert under Minde Allé. Den midlertidige sykkelveien skal være åpen fram til nytt tilbud blir etablert, men deler av den vil bli flyttet og lagt om underveis når utbyggingen av Bybanen og etablering av nødvendig infrastruktur krever det.

Saken skal videre til behandling i bystyreutvalg og bystyret. 

Les dokumentene i saken