Gå tilbake til:
Du er her:

Vil vedta reguleringsplan for Kokstad øst på nytt

Byrådet legger fram en oppdatert plan etter at Fylkesmannen opphevet bystyrets planvedtak.

Områdereguleringsplanen for Kokstad øst gjelder et av de største og viktigste næringsområdene i Bergen kommune. Målet med planen er å legge til rette for videre utvikling av området, slik at det blir mer variert og fremtidsrettet, med innslag av boligformål og lokalsenterfunksjoner knyttet til bybanestoppet på Kokstad.

Bystyret vedtok planen i mars 2017. Statens vegvesen klaget på vedtaket, og klagen ble tatt til følge av Fylkesmannen i april 2020. Dermed er bystyrets planvedtak nå opphevet.

Bakgrunnen for vegvesenets klage var at en hensynssone ble tatt ut i bystyrets behandling av planen. Denne sonen skulle sikre areal som kan trenges til framtidige trafikk- og tilkomstløsninger til kokstadområdet fra Flyplassvegen som følge av byggetrinn III av Ringveg vest. Hensynssonen ble tatt ut av planen fordi gjennomføringen av Ringveg vest er vurdert som usikker og å ligge langt frem i tid. Fylkesmannen ga vegvesenet medhold i at vegvesenet skulle hatt anledning til å uttale seg om fjerningen av hensynssonen. 

Byrådet er enig med vegvesenet om at det er nødvendig å sikre ubebygget areal til framtidige trafikkløsninger. Den aktuelle hensynssonen er tatt inn igjen i det foreliggende planforslaget. Planforslaget er på andre punkt identisk med planen bystyret vedtok i 2017.

Byrådet påpeker at Fylkesmannens oppheving skaper utfordring for fremdriften i flere pågående byggesaker. Det er derfor viktig at planforslaget snarlig kan få et nytt planvedtak.

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i utvalg og bystyre. ​​​​​​​

Les byrådssaken.