Gå tilbake til:
Du er her:

Ber om innspill til ny plan for frivillighet i Bergen

Byrådet sender "Frivillighet i Bergen – plan i frivillighet i Bergen kommune 2022-2025" ut på høring. Fristen for å komme med innspill er 18. februar.

Planen legger rammene for Bergen kommunes helhetlige frivillighetspolitikk og skal bidra til å styrke og stimulere alle sektorer av frivilligheten i Bergen. 

Faksimile av forsiden til frivillighetsplanen
undefined
Bilde: Faksimile, forsiden til planen

- Sterkt fellesskap

I byrådssaken heter det:  

"I byrådsplattformen står det at Bergen skal være en aktiv, sunn og inkluderende by preget av et sterkt fellesskap. Frivillighet, idrett og engasjement er viktige elementer i en slik målsetting".

"Frivilligheten skal få være fri, den skal ikke være en tjenesteleverandør for kommunen. Gjennom partnerskap og samarbeid skal frivilligheten og kommunen jobbe sammen for å skape mer helhetlige tilbud for innbyggerne våre".

Fire satsingsområder

Planen viser hvordan byrådet skal jobbe for at Bergen skal være en foregangsby for frivillighet samt skape godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. Bergen kommune skal nå disse målsettingene gjennom 19 tiltak under fire satsingsområder:  

  1. Frivillighet som en ressurs
  2. Kommunikasjon og synlighet
  3. Tilskuddsordninger
  4. Lokaler og møteplasser

Slik gir du innspill

“Frivillighet i Bergen – plan for frivillighet i Bergen kommune 2022-2025” er på høring i perioden 7. januar - 18. februar 2022. Klikk her for å se høringsutkastet.

Send innspill til planen via postmottak.helsesosial@bergen.kommune.no

Les dokumentene i byrådssaken 

Les sakene fra byrådet 6. januar