Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde av skoleungdom
Bilde: Andrew Buller

Byrådet starter arbeid med plan for ungdom

Byråd for arbeid, sosial og bolig legger frem oppstartsak for en helhetlig plan for ungdom. Planen danner grunnlag for arbeidet med å bedre levekårene for unge.

Planen er en oppfølging av representantforslag fra Camilla Ahamath (SV) om en helhetlig ungdomsplan for Bergen. 

Ungdomsplanen skal fremmes som en temaplan, kommunens mest omfattende planverktøy  som skal ha både mål, strategier og tiltak.  

- Krevende tid for mange

– Ungdomstiden kan være krevende for mange, og ungdom i Bergen fortjener at kommunen tar deres utfordringer på alvor, sier Lubna Jaffery, byråd for arbeid, sosial og bolig.  

Utfordringene blant ungdom er blant annet frafall fra skole, opplevelse av utenforskap, uro i noen ungdomsmiljøer, økende sosial ulikhet i oppveksten og for lite tilbud i lokalmiljøet.  

Arbeidet med planen skal identifisere relevante mål, satsinger og tiltak for ungdomstiden som allerede er beskrevet i eksisterende planer, og beskrive udekkede behov og nye mål, strategier og tiltak som kan dekke dagens utviklingsbehov.  

Legger opp til bred medvirkning

For at en ungdomsplan skal ha verdi i kommunens videre arbeid må ungdom i Bergen selv få medvirke i utformingen av planen. Derfor legges det opp til utstrakt medvirkning gjennom innspillsmøter og andre digitale plattformer og medvirkningskanaler.

Ungdom fra alle Bergens bydeler skal få anledning til å gi innspill og medvirke i utformingen av ungdomsplanen.

Klikk her for å se sakspapirene.

Her ser du papirene fra utvalget i bystyret.