Gå tilbake til:
Du er her:

Disse prioriteres først når helsepersonell skal få koronavaksine

Byrådet har nå gitt sin tilslutning til prioriteringsrekkefølgen.

Kommunen kan benytte inntil 20 prosent av tildelte doser til vaksinering av helsepersonell. Med utgangspunkt i anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) har smittevernoverlege og medisinsk fagsjef foreslått prioriteringsrekkefølge blant helsepersonell for de første covid-19-vaksinene i Bergen kommune. Byrådet har nå gitt sin tilslutning til prioriteringene.   

Prioriteringsrekkefølgen

Anbefaling om rekkefølge for de første 6 tjenesteområdene: 

  1.             Sykehjem (inklusive covid-19-avdelingen) 
  2.             Fastlegekontor 
  3.             Legevakt 
  4.             Luftveisklinikker 
  5.             Hjemmebaserte tjenester 
  6.             ØHD/koronaklinikken/Myrsæter 

 
Etter hvert som vaksinetilførslene øker, skal alle tilbys vaksine.  

Derfor er de prioritert

- Våre medisinske rådgivere har presentert en god argumentasjon for rekkefølgen som byrådet har sluttet oss til. Vi ønsker å vaksinere alt av helsepersonell i kommunen, men når vi har en begrenset mengde med vaksiner har vi valgt å særlig prioritere helsepersonell som jobber  innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte, og hvor bortfall av tilbudet raskt gir risiko for liv og helse, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.  
 

Det er videre gitt prioritet til helsepersonell som har pasientkontakt hvor smitte fra pasient til ansatte er en risiko, men hvor det ikke er naturlig å bruke beskyttelsesutstyr. Det er også tatt hensyn til vaksinelogistikk, da det er avgjørende å få utnyttet de vaksinene mest mulig effektivt.  
 
Ansatte vil få beskjed av sin nærmeste leder om gjennomføringen av vaksineringen.  

Se dokumentene i saken