Gå tilbake til:
Du er her:

Endrer forskrift for at flere ansatte skal koronatestes før pasientarbeid

Byrådet har vedtatt endringer i lokal korona-forskrift. Blant annet skal kravet til testing for ansatte i helse og omsorg utvides til å gjelde for alle som har vært utenlands.

Helsebyråden foreslår å videreføre kravet om at ansatte i helse- og omsorgstjenestene som jobber med pasienter fortsatt skal ha to korona-tester før de kan jobbe med pasienter. I samsvar med endret råd fra Folkehelseinstituttet vil byrådet også utvide kravet til testing til personer som kommer fra gule land og områder utenom Norge. I forskriften endres derfor "utenom Norden" til "utenom Norge".

I forskriften tydeliggjøres også karanteneplikten for personer som har vært i røde land og områder. Disse skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge.

Se dokumentene i saken

Saken ble behandlet i møtet 13. august