Gå tilbake til:
Du er her:

Evaluering omlegging av sosialhjelpssatser til nivå som følger SIFOs referansebudsjett

I budsjett for 2020 vedtok bystyret blant annet å øke sosialhjelpssatsene. Byrådet legger nå frem en sak med utredning av innretning til den enkelte mottaker og konsekvenser for andre støtteordninger.

Sosialhjelpsbudsjettet ble økt med 40 mill. fra 2020, som et ledd i en gradvis økning av sosialhjelpssatsene til nivå som følger SIFOs referansebudsjett. Fra mars 2020 har kommunens veiledende sosialhjelpssatser per måned vært høyere enn de statlige satsene og ble ytterlige hevet fra 1. mars 2021. Barnetrygden holdes også utenfor beregningene i Bergen slik at sosialhjelpsmottakere beholder denne i tillegg til livsoppholdssatsene. Bergen har med dagens satser et høyere sosialhjelpsnivå enn andre større byer i Norge. 

I saken evalueres kostnadene og konsekvenser ved økningen av sosialhjelpssatsene. Økningen har blant annet betydning for utmåling av andre behovsprøvde og inntektsavhengige støtteordninger, som startlån, kommunal bostøtte og leieprinsipper i kommunal bolig. 

Saken blir behandlet i byrådets møte 28. oktober og skal videre til behandling i bystyrets organer.

Les dokumentene i saken