Gå tilbake til:
Du er her:

Fikk avvik på tvang og journalsystem i 2019

Byrådet har lagt frem melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse- og omsorgstjenestene for fjoråret.

I 2019 startet Fylkeslegen fem systemtilsyn i Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet. Resultatene av tilsynene brukes i arbeidet med å forbedre tjenestene.

Avvik på tvangsbruk på sykehjem

Tre av tilsynene ble gjennomført i sykehjem, og undersøkte helsehjelp gitt med tvang. Tilsynene på Ulset og Midtbygda sykehjem viste at sykehjemmene ikke hadde avvik på helsehjelp gitt med tvang, mens Fantoft omsorgssenter fikk avvik for ikke å sikre at mostand blir identifisert, at samtykkekompetansen blir vurdert og at helsefaglige vurderinger blir gjort hos pasienter som motsetter seg helsehjelp.

Får nytt journalsystem på ØHD

Fylkeslegen hadde også tilsyn ved Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) og konkluderte med at Bergen kommune ikke hadde sørget for et forsvarlig journalsystem. Kommunen har nå valgt nytt journalsystem og jobber for å innføre dette.

Fylkesmannen påpekte også svikt i styringen og oppfølgingen av tilbudet ved ØHD, og kommunen har etablert ny organisering og fått ny ledelse ved ØHD.

Fylkesmannen har også et pågående tilsyn av avlastningstilbudet til personer med psykisk utviklingshemming.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyret.

Se dokumentene i saken


LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 27. februar