Gå tilbake til:
Du er her:
Danmarksplass, bybanen
BEDRE LUFT: Luftkvaliteten i Bergen var i 2018 bedre enn på flere år. Arkivfoto: Andrew M.S. Buller

God luftkvalitet i 2018

Årsrapporten for luftkvalitet viser at luften i Bergen var i tråd med de nasjonale målene.

Luftkvaliteten i Bergen var i 2017 bedre enn på mange år, og selv om enkelte målestasjoner viser noe høyere verdier, fortsetter den gode utviklingen også i 2018. Forskriftens krav til lokal luftkvalitet og nasjonale mål for luftkvalitet ble overholdt ved alle målestasjonene.

Viktige utviklingstrekk

  • I 2017 var bystyret bekymret for luftkvaliteten i Søndre Øyjorden. I 2018 er det plassert ut flere målere i området, og disse viser at luftkvalitet i området er bedre enn fryktet.
  • Sentrumstrafikken fortsetter å gå ned. I 2018 var det en nedgang på 530 kjøretøy i døgnet.
  • Byrådet er svært fornøyd med arbeidet som blir gjort for å informere om luftkvalitet og gi helseråd til befolkningen.

Se nettside om luftkvalitet

Hvordan var luften på Danmarks plass?

Luften ved Danmarksplass målestasjon var "lite" forurenset 93 prosent av tiden, "moderat" forurenset 5,5 prosent av tiden og «høyt» forurenset 1 prosent av tiden.

I løpet av 2018 ble det registrert to timer med overskridelse av timesverdi for nitrogendioksid (NO2).

Se dokumentene i saken