Gå tilbake til:
Du er her:

Har fastsatt retningslinjer for alternativ mottaksplass for ukrainske flyktninger

Byrådet har vedtatt rammer og retningslinjer for utvidet ordning for alternativ mottaksplass for ukrainske flyktninger i Bergen.

Alternativ mottaksplass (AMOT) er en ordning der kommuner og UDI inngår en avtale om at asylsøkere kan oppholde seg i privat innkvartering i stedet for asylmottak og akuttinnkvartering. Kommunene mottar en økonomisk kompensasjon fra UDI for hver asylsøker det inngås avtale for. Vanligvis er dette en ordning med streng praksis, men basert på retningslinjer fra UDI åpnes det nå opp for at langt flere kan søke.

Livsopphold til flyktninger som bor privat 

Intensjonen med AMOT-ordningen er i hovedsak å legge til rette for at personer kan bo med familiemedlemmer eller andre privatpersoner de har en trygg relasjon til, i stedet for å flytte inn på mottak av økonomiske grunner.

- Vi ser at mange av ukrainerne som er kommet til Bergen ønsker å bo privat hos familie eller andre bekjente, mens de venter på å bli bosatt i en kommune. Det vil vi legge til rette for, og denne ordningen vil gi dem inntekt som kan dekke mat og andre nødvendige utgifter,  sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Månedlig stønad

Byrådet har vedtatt et fast stønadsbeløp til livsoppholdsutgifter som tilsvarer statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold. For enslige voksne er beløpet 6550 kroner per måned og for barn er det 3300 per måned. 

AMOT-ordningen i Bergen skal forvaltes av Introduksjonssenteret for flyktninger. Gå til søknadsskjema for alternativ mottaksplass.

Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 7. april