Gå tilbake til:
Du er her:

Har fordelt tilskudd til eldreformål for 2019

Byrådet har fordelt tilskudd til organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet i innen eldreformål.

Byrådet har fordelt til sammen 431.000 kroner innen tjenester for eldre.

Flere søkere

det kom inn 27 søknader, noe som er to mer enn i fjor.

Byrådet har forsøkt å opprettholde tilskudd tilsvarende 2018 for å sikre forutsigbarhet og stabile inntekter. Noen av organisasjonene får likevel lavere tilskudd i 2019 enn i 2018.

Fordeling av tilskuddene

Byrådet har fordelt totalt 431.000 til eldreformål

Les byrådssaken