Gå tilbake til:
Du er her:
Sykehjemslege får vaksine
Bilde: Ingrid Færøyvik / Haraldsplass sykehus

Har laget utvidet prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Se listen over de neste helsetjenestene som skal prioriteres for koronavaksine.

Byrådet har tidligere besluttet denne prioriteringsrekkefølgen for helsepersonell i Bergen:

1. Sykehjem (inklusive covid-19-avdelingen)

2. Fastlegekontor

3. Legevakt

4. Luftveisklinikker

5. Hjemmebaserte tjenester

6. ØHD/koronaklinikken/Myrsæter

Den videre prioriteringsrekkefølgen er basert på Folkehelseinstituttets føringer, der hensynet til helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er vanskelig å erstatte, vektes tungt. Helsepersonell, der beskyttelsesutstyr ikke brukes og som samtidig har betydelig risiko for smitte gjennom pasientkontakt, er et videre kriterium for byrådets vaksinering av helsepersonell. Som følge av disse kriteriene har byrådet vedtatt følgende videre prioritering:

 1. Fengselshelsetjenesten
 2. Psykisk helse- og rustjenester (de som ikke er vaksinert som del av hjemmebaserte tjenester), inklusive Gatehospitalet og helsepersonell med pasientkontakt i psykososial kriseberedskap.
 3. Helsepersonell ved kommunale teststasjoner
 4. Helsepersonell i tjenester til utviklingshemmede
 5. Tannhelsetjenesten, inklusive private tannleger
 6. Helsestasjon/skolehelsetjeneste/barne- og familiehjelpen/psykisk helse barn og unge/helsepersonell i barnevern og PPT
 7. Forsvarets helsepersonell
 8. Helsepersonell ved vaksineringsstasjoner
 9. Helsepersonell i kommunalt bemanningsbyrå og bemanningsbyråer som kommunen har avtale med
 10. Helsepersonell ved krisesenter
 11. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer inklusive avtalefysioterapeuter (de som ikke er vaksinert som del av sykehjem eller hjemmebaserte tjenester)
 12. Helsepersonell i privat praksis uten avtale med kommune eller foretak (utenom tannleger)
 13. Helsepersonell i apotek

Det anbefales også at vaksinasjonsdekningen innen en tjeneste bør være på 40–60 prosent før man fortsetter med å parallelt vaksinere neste prioriterte tjenesteområde.

Se dokumentene i saken