Gå tilbake til:
Du er her:
Sykehjemslege får vaksine
Bilde: Ingrid Færøyvik / Haraldsplass sykehus

Har laget utvidet prioriteringsrekkefølge for vaksinering av helsepersonell

Se listen over de neste helsetjenestene som skal prioriteres for koronavaksine.

Saken er oppdatert etter byrådets justering av prioriteringsrekkefølgen 18. mars. Enkelte grupper av Forsvarets helsepersonell er kommet høyere på listen (lagt til i uthevet tekst).

Byrådet har tidligere besluttet denne prioriteringsrekkefølgen for helsepersonell i Bergen:

1. Sykehjem (inklusive covid-19-avdelingen)

2. Fastlegekontor/helsepersonell i Forsvaret som yter tilsvarende allmennlegetjenester

3. Legevakt

4. Luftveisklinikker

5. Hjemmebaserte tjenester

6. ØHD/koronaklinikken/Myrsæter

Den videre prioriteringsrekkefølgen er basert på Folkehelseinstituttets føringer, der hensynet til helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er vanskelig å erstatte, vektes tungt. Helsepersonell, der beskyttelsesutstyr ikke brukes og som samtidig har betydelig risiko for smitte gjennom pasientkontakt, er et videre kriterium for byrådets vaksinering av helsepersonell. Som følge av disse kriteriene har byrådet vedtatt følgende videre prioritering:

7. Fengselshelsetjenesten

8. Psykisk helse- og rustjenester (de som ikke er vaksinert som del av hjemmebaserte tjenester), inklusive Gatehospitalet og helsepersonell med pasientkontakt i psykososial kriseberedskap.

9. Helsepersonell ved kommunale teststasjoner/helsepersonell i Forsvaret som utfører covid-19 testing  

10. Helsepersonell i tjenester til utviklingshemmede

11. Tannhelsetjenesten, inklusive private tannleger

12. Helsestasjon/skolehelsetjeneste/barne- og familiehjelpen/psykisk helse barn og unge/helsepersonell i barnevern og PPT

13. Forsvarets helsepersonell

14. Helsepersonell ved vaksineringsstasjoner

15. Helsepersonell i kommunalt bemanningsbyrå og bemanningsbyråer som kommunen har avtale med

16. Helsepersonell ved krisesenter

17. Fysioterapeuter, ergoterapeuter og kiropraktorer inklusive avtalefysioterapeuter (de som ikke er vaksinert som del av sykehjem eller hjemmebaserte tjenester)

18. Helsepersonell i privat praksis uten avtale med kommune eller foretak (utenom tannleger)

19. Helsepersonell i apotek

Det anbefales også at vaksinasjonsdekningen innen en tjeneste bør være på 40–60 prosent før man fortsetter med å parallelt vaksinere neste prioriterte tjenesteområde.

Se dokumentene i saken