Gå tilbake til:
Du er her:

Her er forslag til nye skjenkeregler

Forslaget til nye retningslinjer for salg og skjenking av alkohol har vært på høring, og byrådet legger nå retningslinjene frem for politisk behandling.

På grunn av koronasituasjonen ble fristen for å komme med uttalelse forlenget, og kommunen har mottatt seks høringsuttalelser innen den nye fristen.

- Vi har vært opptatt av at hovedlinjen i Bergen kommune sitt skjenkereglement skal videreføres for å sikre at Bergen skal være en god by for alle, særlig for barn og de sårbare. De nye reglene gir samtidig en åpning for nye konsepter. Vi skal ha en skjenkepolitikk som bidrar til at Bergen skal være en god by å bo i for alle, og de nye reglene for salg og skjenking av alkohol støtter oppunder denne målsettingen, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

De nye reglene

  • Byrådet ønsker ikke å gjøre endringer i dagens skjenketider.
  • Det gis ikke skjenkeløyver til virksomheter som driver med stripping, toppløsservering eller lignende underholdning som del av driftskonseptet.
  • Det stilles krav om allmenngjort minstelønn på arbeidssteder som tildeles bevilling.
  •  Flere konsepter skal kunne få skjenkebevilling, for eksempel kino på kveldstid.
  • Det skal kunne gis midlertidige tillatelser til skjenking av alkohol i forbindelse på større kulturarrangement og folkefester.
  • Byrom og parker skal fremdeles være alkoholfrie soner, men det åpnes for å gjøre en helhetlig vurdering av om nye byrom som etableres, skal åpnes for skjenking.

Videre behandling

Byrådet er uenig med fagetaten om allmenngjort  minstelønn, og mener kommuner har frihet til å kunne utforme sin egen skjenkepolitikk. Byrådet mener at å sette krav til allmenngjort minstelønn er innenfor det handlingsrommet som kommuner har, og foreslår derfor at dette kravet blir stående.

Saken behandles i byrådet 28. mai 2020. Den skal videre til behandling i Utvalg for helse og sosial og bystyret.

Les dokumentene i saken.