Gå tilbake til:
Du er her:

Jobber videre mot vold i nære relasjoner

Byrådet har lagt frem statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Byrådet varsler at de vil lage en ny handlingsplan i løpet av 2019. Den nye handlingsplanen vil inneholde nye tiltak som skal forebygge vold og utvikle hjelpetilbudene for voldsutsatte, pårørende og voldsutøvere.

Les dokumentene i saken