Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen overtar driftsansvar for krisesenter

Byrådet har vedtatt at kommunen skal overta av driftsansvaret for Krisesenteret for Bergen og omegn.

Byrådet har tidligere offentliggjort at krisesenteret skal drives av kommunen. Da dette ble offentliggjort sa byrådet at de skulle legge frem en egen byrådssak om overtakelsen.

Fortsetter kommunesamarbeid

I byrådssaken fremheves det at begrunnelsen for overtakelsen er konfliktnivået på krisesenteret, oppfølging knyttet til tilsyn og at kommunen ønsker en sterkere kontroll med driften.

Bergen kommune er vertskommune for krisesentertjenesten for 22 samarbeidskommuner. Ordningen med vertskommunesamarbeid ansees fortsatt som en hensiktsmessig løsning, og Bergen kommune vil kalle samarbeidskommunene inn til et informasjonsmøte om det videre samarbeidet.

Bytter avdeling

Kommunen overtar driftsansvaret fra 1. januar 2019. I dag er det Byrådsavdeling for helse og omsorg som har hatt ansvar for oppfølgingen av krisesenteret, men når kommunen overtar driften, vil dette bli lagt inn under Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

Les saksdokumentene