Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjonsbilde, bardisk
Illustrasjonsbilde: Asle Bentzen

Legger frem årsrapport for skjenkekontroller

Byrådet legger frem årsrapporten for kontroll av salgs- og skjenkesteder, pluss kontroll av utsalgssteder for tobakk.

I 2018 utførte Kontor for skjenkesaker 1457 kontroller av steder med skjenkebevilling og 593 kontroller av butikker med salgsbevilling. 803 registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater ble kontrollert.

I tillegg til alkohollovens krav om kontroller er det også gjennomført en del samordnede kontroller med andre etater, som politi, brannvesen og a-krim. Disse samordnede kontrollene er ikke medregnet i antall kontroller i denne oversikten.

Byrådet oppsummerer med at kontrollarbeidet er godt Ivaretatt, og anbefaler bystyret å ta årsrapporten til orientering.


Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken