Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem forslag til ny studentmelding

Byrådet legger frem forslag til en ny studentmelding til politisk behandling, ti år etter forrige studentmelding.

Legger frem forslag til ny studentmelding bilde
 
Bilde: Karoline Horgen

Målet med meldingen er å vise alt Bergen kommune har av tilbud og tilrettelegging for studentene, samt å vise hvorfor Bergen er en aktiv og attraktiv studieby.

Omfattende kunnskapsgrunnlag

- Studentmeldingen som nå legges frem er basert på et bredt og omfattende kunnskapsgrunnlag, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Boby Jaffery (Ap).

Byrådet ber derfor bystyret om å vedta at Studentmeldingen legges til grunn for planer og saker som berører studentgruppen og studiebyen Bergen. Byrådet mener at studentene best ivaretas som en del av en byomfattende politikk og som en integrert del av byen Bergen på lik linje med alle andre innbyggere. Meldingen gir dermed en pekepinn på hvor det kan være grunnlag for prioriteringer av kommunens innsats fremover.

- Som det står i meldingen, er Bergen en av Norges ledende studiebyer og det skal den fortsette å være. Det er derfor viktig at studenter som velger Bergen som studieby har en god og lærerik studietid i Bergen og gjerne velger å bli i Bergen etter endt utdanning, sier byråd Lubna Boby Jaffery.

Bred medvirkning

Da studentmeldingen ble lagt ut på høring høsten 2019, uttalte byråd Erlend Horn (V) at studentenes hverdag er viktig for byrådet, og byrådet ønsker å gjøre Bergen til et enda bedre studiested. Dette er første gang Bergen kommune har gått så bredt ut og bedt om innspill på hvordan det er å være student i Bergen og noe som har gitt mersmak. Fra 2020 får studentorganisasjonene mulighet til å holde en orientering for hele byrådet en gang i året.

Studentmeldingen har fått form og tematikk gjennom innspillseminar, innspill på e-post, møter med ulike aktører, tverrfaglig samarbeid innad i kommunen og høringsinnspill. Alle tema som omtales i meldingen er brakt på banen av studentene selv, med unntak av fire tema. Det er temaene - rusmiddelbruk, kjønns- og seksualitetsmangfold, studenter med nedsatt funksjonsevne og valg av utdanning og skolemotivasjon.

Meldingen skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken