Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Byrådet mener at det er behov for et systematisert arbeid for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer.

- Byrådet jobber for en by der alle innbyggere kan være den de er uten å bli diskriminert eller trakassert. Derfor legger vi frem en plan med tiltak som skal både forebygge fremmedfrykt og hat mot muslimer, og som skal hjelpe de som blir utsatt for diskriminering, hets og hat, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Eline Haakestad.

I planen blir det foreslått 11 tiltak under overskriftene: 

  • Synliggjøring og dialog
  • Sikkerhet og oppfølging av diskriminering
  • Opplæring, holdninger og en kunnskapsbasert debatt

Les mer i tidligere omtale av planen

Handlingsplanen har vært sendt på høring og byrådet mottak seks høringsinnspill innen fristen 24. oktober. I saksutredningen er det en kort gjennomgang av og vurdering av innspillene som er kommet frem i høringsrunden.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre. 

Les dokumentene i saken

Saken ble behandlet i byrådet 16. desember