Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem likestillingsplan for Bergen

Byrådet legger frem "Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen".

Planen tar for seg kjønnslikestilling med et særlig kvinnepolitisk fokus.

Fire satsingsområder 

Byrådet foreslår 30 tiltak i planen under fire strategiske satsningsområder: 

  • Arbeid og utdanning 
  • Helse og sosial
  • Kultur og fritid
  • Kommunikasjon og samarbeid

Les tidligere omtale

Likestillingsplanen ble sendt på høring med høringsfrist 27. april 2023, og det kom inn totalt seks innspill. 

Byrådets vurdering 

Bergen kommune er en menneskerettighetsby, og har satt seg som mål å være rettferdig og inkluderende. I arbeidet for å fremme FNs bærekraftsmål 5 om likestilling og å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet, mener byrådet at det er behov for et mer systematisk og forpliktende arbeid på tvers av alle byrådsavdelingene. 

Arbeidet med likestilling er også et viktig ledd i det større mangfoldsarbeidet til kommunen, der alle innbyggere skal ha like muligheter.

Les planen og dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai