Gå tilbake til:
Du er her:

Legger frem plan for og av ungdommen

Byrådet legger frem Ungdomsplanen for behandling i bystyret i september. Noen av hovedmålene med planen er å sikre ungdommen medvirkning, inkludering og ungdomsvennlige nærmiljøer.

Ungdomsplanen tar utgangspunkt i et representantforslag og byrådets beslutning om oppstart av planarbeid i sak 1288/20.  

Føringene for planarbeidet har vært å se på ungdomsfeltet med et overordnet og helhetlig blikk. Dette fordi oppveksten og ungdomstiden er sammensatt og knyttet til mange ulike arenaer. En ungdom er hjemme, på skolen, deltar i fritids-, kultur- og frivillighetsaktiviteter og forflytter seg både i sine nærområder og sentrale bymiljø.  

Planen som nå legges frem omhandler alle disse arenaene og skal være aktuell for alle ungdommer i Bergen.  

– Jeg er stolt av å kunne legge frem kommunens første helhetlige plan for ungdom i Bergen, sier byråd for arbeid, sosial og bolig Ruth Grung.

Planen har som målsetting å se alle deler av oppvekstfeltet i en helhet og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker. Ungdom fra alle Bergens bydeler har derfor fått anledning til å gi innspill til planen og har medvirket i utformingen av planens mål og tiltak. Også praksisfelt og forskningsmiljø har gitt innspill til planen. 

– Jeg mener denne planen vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for en mer samlet innsats for ungdom i Bergen, sier byråd Ruth Grung. 

Planen har følgende fire hovedmål: 

  • Mål 1: Ungdom skal delta i og samarbeide om utvikling av kommunen
  • Mål 2: Ungdom skal ha tilhørighet til et inkluderende og ungdomsvennlig nærmiljø
  • Mål 3: - Ungdom skal møtes på en måte som legger til rette for trygghet og respekt.
  • Mål 4: Bergen skal ha et godt og aktivt samarbeid på tvers av sektorer for ungdom

– For å nå disse ambisiøse målene må vi alle jobbe langsiktig og sammen, sier byråden.

Saken skal til videre til behandling i bystyrets organer.

Se saksdokumentene

LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 9. juni