Gå tilbake til:
Du er her:
Teknologi gjør at flere klarer seg selv. Her er en elektronisk medisindosett som varsler dersom du ikke husker å ta medisin.
NYE HJELPEMIDLER: Teknologi gjør at flere klarer seg selv. Her er en elektronisk medisindosett som varsler dersom du ikke husker å ta medisin. Foto: Hanne Farestvedt

Nye tjenester hjelper mange å mestre hverdagen hjemme

Statusmeldingen for kommunens hjemmetjenester, viser en viktig dreining i måten kommunen hjelper innbyggerne til å klare mer av hverdagen selv.

Kommunen har som mål å legge til rette for at innbyggerne kan bo lenge i eget hjem.

Mer rehabilitering og velferdsteknologi

De siste par årene har det vært en liten nedgang i antall brukere av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Ved slutten av 2018 fikk 4218 personer hjemmesykepleie mot 4433 to år tidligere. For hjemmehjelp (praktisk bistand husholdning) er nedgangen fra 4069 til 3772 brukere. Samtidig har antall brukere som får hverdagsrehabilitering økt fra 215 til 493 fra 2016 til 2018. Hverdagsrehabilitering er en tjeneste som blant annet hjelper brukerne til å trene opp igjen funksjoner de har mistet, slik at de kan klare å gjøre de tingene de ønsker i sin egen hverdag.

Også bruken av velferdsteknologi har økt. Antall personer som får trygghetsalarm har økt fra 2278 for to år siden til 3416 i 2018. Bruken av medisineringsstøtte (fra 15 til 225), GPS (fra 12 til 118) og trygghetspakker med sensorteknologi (fra 150 til 374) har også økt. Kommunen har etablert et eget responssenter som tar imot meldinger fra de velfersteknologiske hjelpemidlene.

Andre viktige utviklingstrekk

  • Utprøving av vurderingsteam i Fana og Ytrebygda har gitt gode resultater.
  • Det er etablert 50 nye aktivitetssenter-plasser for personer med demens.
  • Frivillig innsats har vært et viktig satsingsområde i 2018. Sammen med frivillige aktører, har kommunen etablert nye lavterskeltilbud for personer med demens og deres pårørende i Arna og i Fyllingsdalen.
  • Normtidssystemet ble avviklet fra januar 2018, og kommunen jobber nå med innføringen av en tillits- og faglighetsreform.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyret.

Se dokumentene i saken

Flere artikler