Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt tilskudd skal gi mindre ensomhet blant eldre

Byrådet vil opprette en midlertidig ordning som gjør at en halv million kroner kan tildeles til frivillige lag og organisasjoner.

I budsjettet for 2022 er det satt av 500 000 kroner for tildeling til frivillige lag og organisasjoner som har tiltak som forebygger ensomhet blant eldre. Hensikten med den nye tilskuddsordningen er å støtte opp under lag og foreninger som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

I byrådssaken foreslås det nå å opprette en midlertidig tilskuddsordning som lyses ut før sommeren. Neste år er planen er å slå sammen den nye tilskuddsordningen for ensomhet med tilskudd til eldreformål, slik at en forenkler søknadsprosessen for frivillige lag og organisasjoner. 

Se dokumentene i saken

LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 25. mai