Gå tilbake til:
Du er her:

Oppstart av temaplan for fagopplæring i Bergen kommune

Byråd for arbeid, sosial og bolig starter arbeidet med en temaplan for fagopplæring i Bergen kommune.

Bergen kommune er i dag fylkets største tverrfaglige opplæringsbedrift. I 2021 lyser kommunen ut 200 ledige stillinger for lærlinger. Kommunen er godkjent lærebedrift i 17 fag. Helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er de to dominerende fagretningene. 

- Bergen kommune har et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Gjennom å være lærlingebedrift tilføres kommunen ny kompetanse, samtidig som kommunen tar et stort samfunnsansvar for å utdanne faglærte arbeidstakere til hele bredden av arbeidslivet. Fagutdanning er også et sentralt verktøy i inkluderingsarbeidet for styrke posisjonen for personer som står utenfor arbeidsmarkedet i dag, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery.

Plan for fagopplæring skal presentere mål for fagopplæringsområdet. Arbeidet med planen skal skissere strategier og tiltak for å øke antall læreplasser i Bergen kommune, belyse utfordringer og muligheter innenfor fagområdet og ta opp ulike veier for å utdanne seg til fagarbeider for ulike målgrupper.

Planen sendes på ekstern høring i september 2021.

Saken skal videre til behandling i bystyret.

Les dokumentene i saken