Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for områdesatsing i Bergen 2020-2024

Byrådet legger fram plan for områdesatsing i Bergen 2020-2024 der de foreslår å videreføre satsingen i flere levekårssoner i Bergen for å utjevne sosiale forskjeller.

 

- Vår ambisjon er at Bergen skal være en god, rettferdig og inkluderende by, hvor det er godt å bo for alle uavhengig av økonomi, sosial bakgrunn, funksjonsnivå, livssyn og religiøs tilhørighet. Vi vil derfor fortsette arbeidet med områdesatsing for å utjevne og forebygge forskjeller mellom de ulike levekårssone i Bergen, sier byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Jaffery.

Bergen kommune har siden 2012 hatt områdesatsing i Solheim nord, indre Laksevåg og Ytre Arna. Fra 2019 er levekårssonene Olsvik og Loddefjord kommet med som nye satsingsområder.

Starte opp Solheim sør og Slettebakken

I planen foreslås det å arbeide videre med områdesatsing i Solheim nord, Loddefjord og Olsvik. Byrådet anbefaler å starte opp arbeid i Solheim sør og Slettebakken, mens for områdene Indre Laksevåg og Ytre Arna lages en utredning frem mot 2022 for å avslutte satsingen

Områdesatsing er organisert som et offentlig finansiert utviklingsprogram hvor målet er å gjennomføre en helhetlig innsats i levekårsutsatte områder i en avgrenset periode. Arbeidet skal bidra til å utjevne sosial ulikhet mellom ulike levekårssoner i Bergen. Programarbeidet er et samarbeid mellom stat, kommune og lokalbefolkning, hvor en ser på flere virkemidler i sammenheng, en utvikler nye arbeidsformer, arbeidsmetoder og tiltak.

Planen inneholder følgende elementer:

  • En presentasjon av områdesatsingens arbeidsmetodikk, og organisering.
  • Oppsummering av pågående arbeid og videre planer for Solheim nord, indre Laksevåg og Ytre Arna
  • Kort om Loddefjord og Olsvik og samarbeidet med Kommunal- og moderniserings-departementet.
  • Nye satsingsområder vil bli vurdert, og en anbefaler oppstart av områdesatsing i levekårssonene Solheim sør og Slettebakken.

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken