Gå tilbake til:
Du er her:
føtter
Bilde: pixabay

Plan for ungdomstiden "God ungdomstid i Bergen" sendes ut på åpen høring

Byrådet legger frem høringsutkast til "God ungdomstid i Bergen", en plan der ungdom har deltatt. Et hovedmål er å sikre ungdommen medvirkning, inkludering og ungdomsvennlige nærmiljøer.

Planen tar utgangspunkt i et representantforslag og byrådets beslutning om oppstart av planarbeid i sak 1288/20.  

I føringene for planarbeidet ble det sagt at planen skulle se på ungdomsfeltet med et overordnet og helhetlig blikk. Dette fordi oppveksten og ungdomstiden er sammensatt og knyttet til mange ulike arenaer. En ungdom er hjemme, på skolen, deltar i fritids-, kultur- og frivillighetsaktiviteter og forflytter seg i nærområder og bymiljø.  

Planen som nå legges frem til åpen høring, omhandler alle disse arenaene og skal være aktuell for alle ungdommer i Bergen.  

- Jeg er stolt av å kunne legge frem kommunens første helhetlige plan for ungdom i Bergen, sier byråd for arbeid, sosial og bolig Ruth Grung.  

Planen har som målsetting å se alle deler av oppvekstfeltet i en helhet og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker. Ungdom fra alle Bergens bydeler har derfor fått anledning til å gi innspill til planen og har medvirket i utformingen av planen med mål og tiltak. Også praksisfelt og forskningsmiljø har gitt innspill til planen. 

- Jeg mener denne planen vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag for en mer samlet innsats for ungdom i Bergen, sier byråd Ruth Grung. 

Planen har følgende fire hovedmål: 

  • Mål 1: Ungdom skal delta i og samarbeide om utvikling av kommunen
  • Mål 2: Ungdom skal ha tilhørighet til et inkluderende og ungdomsvennlig nærmiljø
  • Mål 3: Ungdom skal føle seg bra
  • Mål 4: Bergen skal ha et godt og aktivt samarbeid på tvers av sektorer for ungdom

Høringsutkast og høringsfrist 

Her kommer du direkte til høringsutkast til “God ungdomstid i Bergen”. (web-versjon)

Her er lenke til høringsutkast til “God ungdomstid i Bergen”.  (word-versjon)

Les dokumentene i saken (fra byrådets behandling 16. desember)

Høringsuttalelser sendes til følgende e-postadresse: ungdoms.plan@bergen.kommune.no

Vi ber videre om at det fremkommer tydelig av uttalelsene om kommentarene er generelle og/eller om de knytter seg til de konkrete mål, tiltak eller andre deler av planen. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlig etter offentlighetsloven og vil bli en del av det videre arbeidet med endelig plan.  

Høringsfristen er satt til 25.januar 2022