Gå tilbake til:
Du er her:

Planlegger fremtidens NAV

Byrådet vil etablere fremtidens NAV i Bergen. Færre kontorer og enklere tilgang til tjenestene, er blant stikkordene.

nav
I ENDRING: Det blir færre kontorer, men enklere tilgjengelige tjenester.
Ann-Kristin Loodtz

Det har skjedd en stor utvikling i samfunnet siden de første NAV-kontorene ble etablert i 2006. Behovet for å fornye og utvikle NAV i Bergen er bakgrunnen for at det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle foreslå fremtidens NAV. Arbeidsgruppen har lagt frem en rapport som foreslår relokalisering av NAV-kontor tilrettelagt for nye arbeidsmetoder med digitaliserte tjenester, papirløs saksbehandling, oppsøkende brukermøter og robuste fagmiljøer.

Digitale brukere

Dagens NAV-kontor er bygget i en tid med stor tilstrømning av tjenestemottakere, som spesielt på statlig side er vesentlig redusert. I dag benytter de fleste seg av NAV sine digitale tjenester. Cirka 55 prosent av tjenestemottakere av sosialhjelp har digital kommunikasjon med NAV. Tidligere i år åpnet muligheten for å søke økonomisk sosialhjelp digitalt, og stadig flere benytter seg av denne muligheten.

- Vi har åpnet en ny dør for våre tjenestemottakere, men vi stenger ingen. Digitaliseringen gjør det lettere å søke tjenester, samtidig som det frigjør ressurser til å følge opp enkeltpersoner. Jeg vil understreke at alle skal få råd, veiledning og sine rettigheter ivaretatt, uavhengig av om de benytter nye digitale muligheter eller har kontakt med tjenestene via telefon, oppmøte, post eller e-post, sier byråd Erlend Horn.

Fra åtte til fem NAV-kontorer

Dagens NAV-kontor har ikke lenger hensiktsmessige eller gode nok lokaler, verken for brukerne eller ansatte. Nye NAV foreslås etablert i fem kontor. Disse skal ligge i Årstad, Bergenhus, Arna-Åsane, Fyllingsdalen-Laksevåg og Fana-Ytrebygda.

- Med større og mer robuste fagmiljøer håper vi å få økt kapasitet og gode rammer for å følge opp den enkelte. Dette er en viktig forutsetning for å gi gode tjenester til sårbare grupper, og forebygge og motvirker fattigdom, sier Erlend Horn.

Fleksibilitet og bedre tilgjengelighet

Bedre kollektivtilbud binder i dag sammen bydelene. Fremtidens NAV-kontor skal være tilgjengelig både for fotgjengere, personer med nedsatt funksjonsevne, syklister og bilister, og det skal være enkelt å komme seg dit innenfor området NAV-kontoret skal dekke. Det legges også opp til at NAV-veileder skal kunne møte brukeren andre steder enn på kontoret.

Veien videre

Rapporten "Fremtidens NAV-kontor" er utarbeidet av en arbeidsgruppe bredt sammensatt av tillitsvalgte, vernetjeneste og ansatte. I det videre arbeid med fremtidens NAV er byrådet opptatt av å opprettholde deltagelsen fra tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte samt deltakelse fra brukerrepresentanter.

Les dokumentene i saken