Gå tilbake til:
Du er her:

Sender nye skjenkeregler på høring

Byrådet legger frem sitt forslag til retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for perioden 2020 – 2024.

- Forslaget til nye regler legger vekt på å oppfylle byrådsplattformen der partiene har blitt enige om en felles skjenkepolitikk. Forslaget innebærer at dagens skjenketider beholdes, og vi presiserer at det ikke skal gis bevilling til steder som har stripping eller toppløs-servering. Det er også foreslått at vi innfører krav om minstelønn for å få skjenkeløyve, sier helsebyråd Beate Husa.

De viktigste endringene

  • I særlige tilfeller åpnes det opp for å gi salgsbevilling for salg på marked.
  • Det kan gis skjenkebevilling til kino.
  • Det gis ikke bevilling til steder som har stripping, toppløs-servering og lignende som del av underholdningstilbudet/driftskonsept. Dette begrunnes med alkoholpolitiske hensyn. Det gis heller ikke bevilling til steder som anses å være i kombinasjon med eller har tilknytning til slike konsepter.
  • Det stilles krav om minstelønn på arbeidssteder som tildeles bevilling.
  • Byrådet kan gi unntak fra regelen om alkoholfrie soner i store byrom og parker.
  • Det er en forutsetning for skjenkebevillinger at det foreligger leieforhold med grunneier for arealet.

Høringsfrist

Høringsfristen er 13. mars. Byrådet vil vurdere innspillene som kommer og legger deretter forslag til retningslinjer frem til behandling i utvalg og bystyret.

 

Høringsinnspill sendes til leder ved Kontor for skjenkesaker. :

Se saksdokumentene.

LES OGSÅ: Les sakene fra byrådet 20. februar