Gå tilbake til:
Du er her:

Skal fjerne boligkøen for utviklingshemmede

Byrådet vil etablere rundt 130 boliger de kommende fem årene.

Byrådet sender nå en ny plan for tjenestene til mennesker med utviklingshemming ut på høring. Planen heter "Et helt liv med mening, vekst og utvikling", og den gjelder for perioden 2018-2028. I planen foreslår byrådet 84 tiltak.

- Denne ambisiøse planen er en av de viktigste byrådet har lagt frem for å skape et rettferdig og inkluderende bysamfunn. Boligkøen skal fjernes, vi garanterer alle et fritidstilbud og vi sikrer at alle får meningsfullt innhold i hverdagen gjennom arbeid, dagsenterplass eller dagaktiviteter i boligen. Jeg er stolt over at byrådet nå satser skikkelig på denne målgruppen! Dette vil bety mye for livskvaliteten for mange, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Viktige tiltak i planen

  • Boligkøen skal fjernes i løpet av fem år. I dag er det 101 personer med utviklingshemming som står på venteliste for å få bolig. Dersom man tar med nye søkere som kommer til de neste årene og boliger som bør erstattes med nye, anslår kommunen at det må etableres 130 boliger for å bli kvitt boligkøen. Byrådet etablerer nå prosjektet «Boligløftet Bergen» der dedikerte ansatte kun skal jobbe med en ting; Å anskaffe flere boliger.
  • Alle som ikke har andre aktivitetstilbud, får tilbud om plass ved dagsenter. Personer som i dag venter på dagsenterplass skal få tilbud om plass innen utgangen av 2018. Kommunen skal ansette en aktivitets- og arbeidsleder for å få flere aktiviteter i regi av dagsentrene.
  • En stilling som jobbspesialist skal opprettes for å samarbeide med NAV og Hordaland fylkeskommune om å skaffe flere arbeidsplasser for personer med utviklingshemming. Kommunen vil ta initiativ til å etablere 50 kommunale arbeidsplasser for målgruppen.
  • Kommunen skal styrke den koordinerende enheten som jobber med å få gode overganger for den enkelte og etablerer et eget prosjekt som skal styrke samarbeidet med pårørende.

Økonomien i planen

For å fjerne boligkøen, har byrådet satt av 315 millioner kroner til nødvendige investeringer de neste fire årene. I forslaget til bybudsjett for 2019 har byrådet også satt av 24 millioner kroner for å begynne satsningen, og finansiere tjenester i nye boliger. Beløpet øker de kommende årene til 103 millioner kroner i 2022. I tillegg er det satt av 3,5 millioner kroner til gjennomføringen av "Boligløftet Bergen" samt 10,5 millioner kroner til garantert fritidstilbud for utviklingshemmede.

Høringsfristen

Byrådet inviterer nå aktuelle organisasjoner og instanser til å gi høringsuttalelse til planen. Høringsfristen er 24. oktober 2018.

Les saksdokumentene

Flere artikler