Gå tilbake til:
Du er her:

Starter arbeidet med rullering av plan for eldreinstitusjoner

Byrådet vil blant annet at planen skal vise hvordan kommunen skal utvikle samarbeidet med pårørende.

Bystyret vedtok i 2016 planen Omsorg med kunnskap – plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016 – 2030. Planen tar blant annet for seg hvor det skal bygges nye plasser, hvilke plasser som skal forbedres og hvilke plasser som eventuelt skal avvikles innen eldreomsorgen. I sitt neste møte 20. februar skal byrådet vedta oppstart av arbeidet med rullering av planen.

Skal sikre nok plasser

- Dette er et stort og viktig arbeid vi nå går i gang med. Alle er kjent med utfordringene med en økende andel eldre og at vi skal satse sterkt på helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til at innbyggerne våre kan opprettholde funksjoner, få god rehabilitering ved hendelser, og slippe å ha behov for helse- og omsorgstjenester. Samtidig skal vi ha sykehjemsplasser og boliger med bemanning hele døgnet til dem som ikke kan klare seg i egen bolig, og denne planen skal sikre dette, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Samarbeid med brukere

Byrådet ønsker å utvikle samarbeidet med pårørende og vektleggingen av dette vil bli styrket i planen. I planprosessen vil også brukere bli involvert ved at eldrerådet er representert i plangruppen.

Planen vil bli sendt ut på åpen høring i mai og er planlagt vedtatt av bystyret i november 2020.

Se dokumentene i saken