Gå tilbake til:
Du er her:

Styrker kunnskapen i helsetjenestene

Byrådet legger frem ny plan for å styrke kommunens ambisiøse arbeid med kunnskapsutvikling innen helse- og omsorgstjenestene.

Bergen kommune skal være en motor og pådriver for forskning, innovasjon og utdanning. Kommunen leder samarbeidet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, som jobber for at kunnskap skal brukes til å løse utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Kommunen er også en sentral aktør ved Alrek helseklynge som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger. 

Bedre tjenester for innbyggerne

- Alle innbyggere skal ved behov for helsetjenester ha tillit til at de møtes av med kompetente fagpersoner som baserer seg på god og oppdatert kunnskap. Ved å innta en aktiv rolle i forskning med landets mest kompetente fagmiljøer ønsker Bergen kommune å oppnå bedre tjenester og bedre helse for kommunens innbyggere, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Vil ha større ansvar

Planen Bedre kunnskap - bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene 2022-2027 har nå vært til høring.

Det kom inn 11 høringsuttalelser, og som følge av disse ble det blant annet lagt inn at kommunen skal jobbe opp mot sentrale myndigheter for at kommuner skal få et utvidet ansvar for forskning med medfølgende finansiering, etter modell fra spesialisthelsetjenesten. 

Saken skal videre til behandling i utvalg og i bystyret. 

Se dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 28. april