Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av barnehånd som leier en voksen
BOSETTER FLERE: Bergen kommune har fått spørsmål fra nasjonale myndigheter om å bosette 1000 flyktninger i 2023.
Bilde: Nina Blågestad

Vil bosette 1000 flyktninger i 2023

Byrådet anbefaler at Bergen kommune bosetter 1000 flyktninger i år, i tråd med anmodningen fra staten. I tillegg er det forventet at det vil komme rundt 30 familiegjenforente.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Bergen kommune om å bosette 1000 flyktninger i 2023. 19 av disse plassene skal holdes av til enslige mindreårige. I tillegg forventes det å komme rundt 30 familiegjenforente. 

– Siden krigen i Ukraina brøt ut i februar i fjor, har Bergen bosatt flere flyktninger enn noen gang tidligere. Byrådet mener at Bergen må stille opp også i 2023 for å gi mennesker på flukt en trygg havn i byen vår, sier inkluderingsbyråd Eduardo Andersen. 

Må skaffe nok boliger

Byrådet påpeker at det er avgjørende å skaffe nok boliger for å nå anmodningen om 1000 bosatte. De ønsker derfor å spisse denne innsatsen, og foreslår følgende tiltak for å sikre en god bosetting: 

  • Det opprettes en styringsgruppe som skal jobbe med å skaffe nok boliger.
  • Det opprettes et eget prosjekt for å fremskaffe boliger i det private leiemarkedet. 
  • Tolketjenesten styrkes for å sikre gjennomføring av nødvendig kartlegging og oppfølging av nyankomne flyktninger. 
  • I tillegg er det allerede opprettet et eget prosjekt for bosetting av flyktninger med behov for omfattende omsorgstjenester. 
  • Ressurssenteret for ukrainske flyktninger videreføres i hele 2023, men for alle flyktninger.

Vil justere stønader

Byrådet foreslår at det gjøres noen mindre justeringer i stønadsrammen for bosatte flyktninger under 25 år. Stønaden til deltakere i Introduksjonsprogrammet som bor med én eller begge foreldre økes fra 1/3 til 2/3 av full stønad (to ganger folketrygdens grunnbeløp). Samtidig økes stønaden til aleneboende deltakere fra 2/3 til full stønad.

Byrådet foreslår også å justere satsene for etableringsstønad. Det har vært stor prisstigning på nødvendige møbler og hvitevarer, og det er derfor nødvendig å øke rammene. Det foreslås å øke denne støtten med 4000 kroner for enslige, enslige forsørgere, ektepar og samboere, og 1000 kroner for barn og familiegjenforente.

Videre behandling

Saken behandles av byrådet 2. februar, og skal videre til behandling i utvalg og bystyre.
 
Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 2. februar