Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bosette 195 flyktninger i 2020

Byrådet anbefaler at Bergen kommune bosetter 195 flyktninger i 2020, i tråd med anmodningen fra staten.

Hvert år blir kommunen anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. IMDi har bedt kommunen om å bosette 195 flyktninger i 2020, og av disse er 10 plasser til enslige mindreårige. Det forventes i tillegg at det kommer 25 familiegjenforente i målgruppen.

Anmodningen for 2020 bygger på et nasjonalt bosettingsbehov på 5100 flyktninger. Byrådet understreker at Bergen har anledning til å ta imot flere flyktninger enn det kommunen er bedt om. Dersom utlendingsmyndigheten vil få behov for å bosette flere i løpet av året, stiller byrådet seg positive til en slik tilleggsanmodning.

- Vi har ressurser til å ta imot flere flyktninger enn vi gjør i dag, og det er byrådets ønske at Norge åpner dørene for flere mennesker på flukt fra sult, krig, klimaendringer og nød, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler