Gå tilbake til:
Du er her:

Vil bosette 205 flyktninger i Bergen i 2019

Byrådet viser en tydelig vilje til å satse på bosetting og inkludering av flyktninger. De er derfor positive til å ta imot 205 flyktninger i 2019, omtrent like mange som ble bosatt i 2018.

Hvert år blir kommunen anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger. IMDi har bedt kommunen om å bosette 205 flyktninger i 2019, og av disse er 11 plasser til enslige mindreårige flyktninger.

Anmodningen fra IMDi bygger på et nasjonalt bosettingsbehov på 5350 flyktninger i 2019.

For 2018 hadde Bergen et vedtak om å bosette 200 flyktninger. I juni 2018 ba IMDi Bergen om å bosette ytterlige 40 flyktninger. Bystyret vedtok 19. september 2018 å øke rammen for bosetting i tråd med tilleggsanmodningen. På tross av dette ble det bare bosatt 193 personer, altså færre enn den opprinnelige anmodningen.

I tillegg til flyktningene som ble bosatt i samarbeid med staten, kom det 81 familiegjenforente til flyktninger som er bosatt de siste fem årene i Bergen.

Saken skal videre til behandling i komite og bystyre.

Les dokumentene i saken

Flere artikler