Gå tilbake til:
Du er her:

Vurderer kommunal overtakelse av bofellesskap

Helsebyråden foreslår kommunal overtakelse av Rostadheimen Bofellesskap dersom ikke stiftelsen ser grunnlag for videre drift.

Bystyret har tidligere vedtatt at Stiftelsen Rostadheimen bør finne en løsning for videre drift  av Rostadheimen bofellesskap sammen med  annen ideell organisasjon med tilsvarende verdigrunnlag. Rostadheimen er en privat-ideell leverandør av bo- og omsorgstjenester for åtte personer med utviklingshemming. Kommunen har ansvar for å sikre at beboerne får faglig forsvarlige tjenester.

Rostadheimen ønsker en samarbeidsmodell med Stiftelsen Virksomheten Helgeseter og ber om en ekstrabevilgning på 3,5 millioner kroner.

Kommunal overtakelse

Bergen bystyre har allerede bevilget kr 2.5 mill  for å sikre videre drift ved Rostadheimen, men dette har ikke vært tilstrekkelig. Kommunen har ikke satt av penger til ytterligere å avhjelpe Rostadheimens økonomiske situasjon.

I saksutredningen til byrådet påpekes det at den foreslåtte organiseringen ikke er en tilstrekkelig robust modell og at en årlig økning av økonomisk tilskudd til bofellesskapet vil bryte med likebehandlingsprinsippet for bofellesskapene.

Helsebyråden foreslår at byrådets innstilling til bystyret skal være at kommunal overtakelse gjennomføres dersom Stiftelsen Rostadheimen Bofellesskap ikke finner grunnlag for videre drift. Arbeidstakerne ved Rostadheimen vil da bli omfattet av virksomhetsoverdragelse.

Videre behandling

Etter at byrådet har behandlet saken skal den videre til utvalg og bystyret. 

Se dokumentene i saken 

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 2. februar