Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 10. september

Aktuelle saker er ny presisering av midlertidige koronatiltak og oppstart av ny handlingsplan mot radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet.

På sitt møte torsdag 10. september har byrådet blant annet behandlet følgende saker: 

Vedtak 10. september:

Innstillinger 10. september:

Vedtak 9. september:

Vedtak 8. september:

Vedtak 4. september:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret