Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 14. januar

Byrådet har vedtatt hvor det blir ny lekeplass i sentrum og har opprettet midlertidig etat for håndtering av covid-19.

På sitt møte torsdag 14. januar har byrådet blant annet behandlet følgende saker: 

Vedtak

Saker der byrådet har fattet vedtak.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak. 

  • Ingen innstillinger på sakskartet

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret