Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 14. oktober

Aktuelle saker er blant annet oppstart av planarbeid for Flyplassvegen for strekningen Birkelandsskiftet - Bergen lufthavn Flesland og uttale til høring - envegsregulert sykkelveg med fortau.

På sitt møte torsdag 14. oktober har byrådet blant annet behandlet følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak: 

Saken om dispensasjon innenfor byfjellene for vesentlig terrenginngrep for Øvre Sædalsvegen 249 ble trukket. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret