Her er sakene fra byrådet 14. september

Av aktuelle saker er plan for å samle terminalvirksomhet på Kokstad, ny tilskuddsordning til vedlikehold av religiøse bygg og høringsutkast om nedlegging av Trengereid oppveksttun - skule.

På møtet torsdag 14. september har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se sakregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.